stämma

Stämma, substantiv.. Böjningar: stämma, stämman, stämmor, stämmorna. Engelska: voice. Begreppet stämma har i musiksammanhang olika, men besläktade betydelser. En stämma kan vara ett musikaliskt förlopp, med en viss metrik och, oftast, bestående av vissa bestämda tonhöjder, till exempel en melodi. Det är i den här bemärkelsen som ordet stämma används i begrepp som andrastämma, flerstämmighet. Att stämma sin bas. En elbas är stämd i tonerna E, A, D och G vilket är samma toner som gitarrens fyra grövsta strängar, från den lägsta (tjockaste) till den högsta (tunnaste). Däremot är elbasen stämd en oktav lägre än gitarren vilket ger den lägre toner och ett djupare register. En femsträngad elbas har i regel en tjockare.

Stämma - blir lng

Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Fortsätt sedan nedåt med de andra strängarna. Du får fram dem genom att försiktigt lägga fingret över den femte och den sjunde bandstaven. Om ni har en synt eller en stämapparat använder ni den för att se till att ni hamnar i rätt tonhöjd. Det är helt bortkastat om hela bandet utom en ligger perfekt i stämmning. Om du har en bas där stämskruvarna sitter på samma sida om huvudet så spänner du strängen, och då får en högre ton genom att skruva motsols. Föreslå nya synonymer Svensk Synonymordbok.

Stämma Video

SHXCXCHCXSH - Stämma #8 [Rösten 2] För stämma nedåt tills alla strängar stämmer. Dessa två toner ska låta likadant. En del dagar känns det omöjligt att stämma sitt instrument. Du får fram dem genom att mora gymnasium lägga fingret nya mynt oktober den femte och den sjunde bandstaven. Visa fler meningar Not: För saab trim dagar sedan gick den lokala klubbavdelning för Seko ut och sade att man övervägde att stämma tågoperatören Arriva som anklagat den skadade kvinnan för tågstöld. Det finns flera sätt.