vad betyder referera

Det är även viktigt för att läsaren skall se vad som är dina tankar och påståenden, samt vad som är hämtat från andra. Genom referenser skall dessutom läsaren kunna hitta det material som använts. Alla källor i texten måste kunna refereras, annars bör dessa inte användas. Om referens saknas utgår läsaren ifrån, att det är. Det är skillnad på en referens till en tidskriftsartikel och en bok, men också skillnad mellan hur du beskriver en vanlig bok och t ex en doktorsavhandling. Om du är osäker på hur en referens ska skrivas kan det vara bra att ha som en grundregel att det alltid ska vara enkelt för din läsare att förstå vad du hänvisar till. Att tänka på när man refererar. När man refererar sammanfattar man eller anger med egna ord vad någon annan har skrivit vilket förutsätter att man först har tillägnat sig och förstått originaltexten. Att man refererar kan vara för att man vill: undvika plagiat. fördjupa förståelsen för originalkällan.

Vad betyder referera Video

Att skriva PM vad betyder referera