typ 1 diabetes

Typ 1-diabetes (kallades tidigare för insulinkrävande diabetes eller barndiabetes) är en form av sjukdomen diabetes. Denna diabetesform drabbar oftast barn och yngre vuxna, men kan förekomma i alla åldrar. Vanligast är att man insjuknar i tidiga tonåren. Omkring en tiondel av all diabetes är typ 1-diabetes. I Sverige har. Typ 1 diabetes måste alltid behandlas med insulin eftersom kroppen inte själv producerar något insulin. Flera olika sjukdomar kallas för diabetes. Diabetes är inte bara en utan flera olika sjukdomar, som alla leder till högt blodsocker. En grov indelning skiljer på Typ 1 och Typ 2 diabetes, två olika sjukdomar med snarlika namn. Det finns också olika varianter och blandformer av diabetes. Typ 1 diabetes beror på insulinbrist. typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes - med att

Undersökningar och utredningar Både blodprov och urinprov används för att utreda om du har diabetes typ 1. Undersökningar och utredningar Vad händer i kroppen? Det finns genetiska anlag, men även om man har dessa behöver man inte utveckla diabetes. Ett av de första symptomen är ofta att urinproduktionen ökar kraftigt polyuria. Kontrollera ögonen Du bör få dina ögon regelbundet undersökta med så kallad ögonbottenfotografering. Symtom vid typ 1-diabetes Skriv ut Teckenstorlek Uppdaterad: Diabetes är en kronisk sjukdom, det vill säga thetimes sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling som kan anpassas efter dina vanor och rutiner. Fördelen med pump är att man behöver sticka sig mindre ofta och att blodsockerkontrollen kan bli bättre, då insulindoseringen komplette den fysiologiska insulinfrisättningen. Berätta för tandläkaren eller tandhygienisten att du har diabetes. De skiljer sig åt när det gäller hur snabbt effekten kommer efter en injektion och hur länge effekten sitter i. Även utan ketoacidos finns ibland inom den slutna vården behov av snabb, monitorerad normalisering av metabolismen, vilket då sker enligt speciellt program. Tecken på att skorna är för trånga kan vara att huden på fötterna blir röd, att thetimes bildas förhårdnader eller början till sår.