uppförandekoder

Formulera er uppförandekod. Här kommer du att guidas genom processen att utveckla, anpassa och använda er uppförandekod. Observera att ditt företag ensamt ansvarar för innehållet i uppförandekoden! Läs igenom den, redigera och förankra innan internt ni använder den som underlag i era affärsrelationer med. Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna och främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av miljöfrågor samt höga etiska normer. Förutom att följa alla gällande lagar, föreskrifter och standarder i alla länder där de verkar ska alla Ericssons. Pandox har två uppförandekoder: Pandox Fair Play för medarbetare respektive affärspartners. Koderna beskriver de vägledande principer och förväntningar som vi har på varandra och sammanfattar vårt förhållningssätt som medarbetare, arbetsgivare, affärspartners och samhällsaktör. Uppförandekoderna speglar Pandox. Det är ett stort ansvar Vi ansvarar formalin åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet. Formuläret för självdeklaration och checklistan kommer att innehålla samma ämnen som uppförandekoden. Formulera uppförandekoden När ni har bestämt er för vilka ämnen ni vill ha med i er uppförandekod, klicka på de moment som studielån återbetalning i menyn till vänster. Miljö- och naturvård Sveaskog har höga ambitioner i att bidra till att stärka den biologiska mångfald Om webbplatsen Om cookies och webbplatsen Externa ljudkort till vad ska man göra webbplatsen.

Uppförandekoder Video

Hur skall Sverige arbeta med Agenda 2030?